Marcherey-Nagel logo

Aparatura do analizy moczu f-my Macherey-Nagel

Jako dystrybutor na Polskę oferujemy prezentację, instalację i szkolenie personelu. Paski do moczu Uryxxon® Stick 10 są dostępne w ciągłej sprzedaży i w każdej ilości.

Paski do badania moczu i analizatory są produkcji niemieckiej i posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty.

Fotografia aparatu Uryxxon 300

Uryxxon® 300

Uryxxon® 300 - to szybki i przyjazny w obsłudze czytnik testów paskowych Uryxxon® Stick 10 (10 parametrów) posiadających unikalną ochronę przed wpływem kwasu askorbinowego na otrzymywane wyniki oraz kompensację barwy moczu. Automatyczna kontrola czasów inkubacji poszczególnych parametrów oraz automatyczne usuwanie zużytego paska umożliwia wykonanie 400 badań moczu w ciągu godziny. Aparat ten jest idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych laboratoriów analitycznych. Wyniki patologiczne są specjalnie oznakowane, co daje możliwość utworzenie odrębnego raportu zawierającego tylko wybrane wyniki. Pozwala to również szybko zidentyfikować wszystkie patologiczne próbki moczu od pacjentów wymagających dalszego leczenia. Elektroniczny wyświetlacz umożliwia pełną kontrolę wykonywanych badań, a przyjazne menu w języku polskim umożliwia szybkie i łatwe zapoznanie się z obsługą czytnika.

Uryxxon® 300 współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych oraz może być włączony do laboratoryjnej sieci informatycznej przy pomocy interfejsu szeregowego RS232. Jest to wyjątkowo niezawodny i bezpieczny instrument, bardzo solidnie wykonany, a jego nowoczesny układ optyczny odczytuje każdy pasek przy czterech długościach fal. Przy każdym odczycie paska aparat wykonuje autokalibrację, co likwiduje ryzyko błędnej interpretacji wyniku badania.

Analizator Uryxxon® 300 wyposażony jest w polskojęzyczny program umożliwiający edycję i wydruk analizy wraz z badaniem osadu, klarownością i barwą moczu. Wszystkie czynności edycyjne można wykonać za pomocą wbudowanej lub dodatkowej klawiatury. Wyniki są zachowywane w pamięci aparatu i dostępne na żądanie użytkownika. Wynik badania wraz z osadem można przesłać do sieci informatycznej.

Dane techniczne:

Dystrybutorem w Polsce jest firma ELAB.

Uryxxon® Relax

Fotografia Uryxxon Relax

Aparat przeznaczony jest do automatycznego odczytu testów paskowych URYXXON® Stick 10. URYXXON® Relax eliminuje błędy odczytu manualnego i umożliwia uzyskanie natychmiastowego wydruku analizy moczu ograniczając ryzyko pomyłki przy ręcznym wypisywaniu wyniku. Czytnik ten współpracuje ze znanymi ze swojej najwyższej jakości paskami Uryxxon® Stick 10, umożliwia przeprowadzenie 60 badań w ciągu godziny.

Czytnik URYXXON® Relax umożliwia przeprowadzenie szybkiej i niezawodnej analizy moczu, co wydatnie przyśpiesza postawienie właściwej diagnozy lekarskiej.

Jego parametry i wydajność, cena, łatwość obsługi, niezawodność pracy i wymiary bez wątpienia spełniają wymagania stawiane przez gabinety lekarskie oraz małe i średnie laboratoria analityczne. Rozpoczęcie badania odbywa się automatycznie po położeniu paska na podajniku. Aparat posiada niezależne zasilanie bateryjne, co pozwala użytkownikowi na wykonanie badania moczu z dala od źródła prądu np. w warunkach obozowych, w szpitalu polowym, w ambulatorium mobilnym, w osobnym gabinecie, przy łóżku pacjenta.

Nowoczesny i funkcjonalny ekran dotykowy i menu w języku polskim zapewniają komfort obsługi oraz bezpieczeństwo pracy. Wyniki badań patologicznych są flagowane na wydrukach.

Dane Techniczne:

Posiada certyfikat CE zgodny z Dyrektywą IVD 98/79 EG.

Dystrybutor w Polsce: ELAB

Testy paskowe Uryxxon® Stick 10

Dane porównawcze różnych testów paskowych

Paski Uryxxon®Stick 10 przeznaczone są do badania moczu przy użyciu półautomatycznych analizatorów Uryxxon®300 i Relax.

Zastosowanie testów paskowych pozwala na szybkie uzyskanie informacji o przemianie węglowodanowej, równowadze kwasowo-zasadowej, chorobach nerek i wątroby oraz zakażeniach układu moczowego. Wykonanie badania jest bardzo proste i zapewnia wydatne skrócenie czasu oceny parametrów fizycznych i chemicznych moczu oraz kwalifikację próbek do dalszych badań. Firma Macherey-Nagel oferuje wiele typów testów paskowych do wykrywania glukozy, białka, ketonów oraz testy wieloparametrowe typu Combi. Testy te mogą być używane w dużych laboratoriach jak również w małych przychodniach i gabinetach lekarskich oraz podczas wizyt domowych bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Pozwala to na uzyskanie przez lekarza niezbędnych informacji oraz daje duży komfort pacjentowi. Nie bez znaczenia jest fakt obniżenia kosztów leczenia.

Informacja katalogowa dot. testów paskowych

Testy paskowe Medi-Test Combi 10SGL

Dane porównawcze testów paskowych

Testy paskowe przeznaczone do szybkiej analizy moczu oznaczają następujące parametry: krew, urobilinogen, bilirubinę, białko, azotyny, ketony, glukozę, ph, ciężar właściwy i leukocyty. Testy te są przeznaczone do badań manualnych (odczyt wizualny).

Zastosowanie pasków: testy skryningowe wykrywające cukrzycę, zaburzenia metaboliczne, schorzenia wątroby, choroby hemolityczne oraz zaburzenia funkcji nerek i dróg moczowych.

Testy paskowe Medi-Test Combi 10SGL posiadają unikalną ochronę przed zaburzeniem reakcji na skutek zawartości witaminy C i cukru w moczu. Stężenie kwasu askorbinowego do 40 mg/dl oraz cukru do 300 mg/dl w badanej próbce moczu nie powoduje fałszywych odczytów pozostałych parametrów. Wyniki porównawcze Medi-Test Combi 10SGL z testami innych producentów są ilustrowane wykresami.

Instrukcja wykonywania badań: zanurzyć test paskowy w moczu na około 1 sekundę. Wyjąć i usunąć nadmiar moczu poprzez otarcie krawędzi paska o brzeg pojemnika. Zmianę zabarwienia należy odczytać po 30-60 sekundach (leukocyty po 60-120 sekundach) porównując zabarwienie poszczególnych pól ze skalą. Wynik odczytany po 2 minutach nie można brać pod uwagę. Badanie należy wykonać przed upływem 2 godzin od pobrania próbki.

W żadnym przypadku na podstawie pojedynczego badania wykonanego testem nie można definiować ostatecznej diagnozy i opracowywać terapii, wynik powinien być weryfikowany innymi medycznymi badaniami. Wpływ zażywanych leków lub ich metabolitów na wynik testu nie jest do końca poznany. Zaleca się powtórzenie badania po przerwaniu zażywania leków.

Używać tylko jednorazowe lub dobrze umyte, czyste pojemniki na mocz. Używane środki konserwujące mocz nie mają wpływu na badanie.

Z pojemnika należy wyjąć tylko tyle testów ile jest niezbędnych do wykonania badań i jak najszybciej zamknąć pojemnik. Nie dotykać pól reakcyjnych testu. Chronić testy przed działaniem światła i wilgocią. Przechowywać testy w opakowaniu w temperaturze niższej niż +30 st. C, w suchym miejscu. Odpowiednio przechowywane testy zachowują swoje właściwości do daty ważności podanej na opakowaniu.

Nakrętka opakowania zawiera nietrujący i nieszkodliwy pochłaniacz wilgoci. W przypadku połknięcia substancji pochłaniającej wilgoć należy wypić duże ilości wody.

Usuwanie zużytych testów i opakowań powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Fotografia testów paskowych Sposób użycia testów paskowych do analizy moczu